Than không khói

Than gáo dừa, than nướng BBQ, than không khói là sản phẩm làm từ vỏ dừa Bến Tre. Than gáo dừa sạch thân thiện môi trường.